Drozd śpiewak

Rodzina drozdowatych

Drozd śpiewak
Klinij na obraz, aby powiększyć.
Wielkość
Osobniki obu płci jednakowej wielkości, równe szpakowi.

Ubarwienie
Ptaki obu płci mają wierzchnią stronę, ciała barwy brązowej, spodnią zaś szarobiałą z brązowymi plamkami. Gardziel i wole jest żółtawe, dziób ciemnobrązowy.

Występowanie i gniazdowanie
Pospolity gatunek lęgowy i przelotny. Do Polski przylatuje w marcu lub kwietniu, odlatuje we wrześniu lub październiku. Żyje w parkach, we wszystkich typach lasów, przebywa chętnie zwłaszcza w pobliżu łąk, poręb i pastwisk z zaroślami. Gatunek monogamiczny. Okres gniazdowania: kwiecień - maj i czerŹwiec - lipiec. Gnieździ się na drzewach lub krzewach. Gniazdo jest uplecione z korzonków, źdźbeł trawy, mchu, wewnątrz gładko wylepione gliną. Samiczka znosi 4 niebieskie jaja z brązowymi plamkami, kształtu jajowatego, które wysiaŹduje sama około 15 dni. Pisklęta są rzekomymi gniazdownika-mi, lęgną się okryte szarym puchem, karmione są przez obydwoje rodziców około 2 tygodni.

Lot i glos
Lata dobrze. Przesiadując na wierzchołkach drzew bardzo ładnie śpiewa, przeważnie wieczorami. Charakterystyczne są jego melodyjne pogwizdy powtarzane po kilka razy dawid, dawid, filip, filip, trati, trati. Odzywa się tik lub tak.

Pożywienie
Na wiosnę i w lecie przeważa pożywienie pochodzenia zwierzężcego, zwłaszcza owady i drobne ślimaki. Jesienią żywi się przeważnie różnymi jagodami.

Ochrona
Podlega ochronie gatunkowej.