Gawron

Rodzina krukowatych

Gawron
Klinij na obraz, aby powiększyć.
Wielkość
Osobniki obu płci jednakowej wielkości.

Ubarwienie
Jednakowe dla obu płci. Jest czarny z fioletowym połyskiem. Dziób ma jasnobrązowy, u starszych ptaków nasada dzioba jest naga, oczy ciemnobrązowe, nogi czarne.

Występowanie i gniazdowanie
Pospolity gatunek osiadły i zalatujący. Przebywa najchętniej na terenach nizinnych w zagajnikach, alejach, parkach. Na terenach pagórkowatych występuje rzadko. W zimie stada gawronów pojawiają się w wielkich ilościach na polach oraz w osiedlach 'ludzkich, przeważnie są to osobniki z krajów położonych na północny wschód od Polski. Gnieździ się w koloniach na skrajach lasów, w zagajnikach i dużych parkach. Gniazdo umiejscawia na wysokich drzewach z dobrze rozwiniętą koroną. Jest ono dość niestarannie zbudowane z suchych gałązek trawy i suchych korzonków, wewnątrz wysłane sierścią. Gatunek monogamiczny. Okres gniazdowania: marzec - kwiecień. Samica znosi 3 - 5 jasnych, niebieskozielonych jaj, kształtu jajowatego, gęsto usianych żółtawymi i brązowymi plamkami. Jaja wysiaduje samica przez 18 - 19 dni. Pisklęta są gniazdownikami. Rodzice karmią młode przez 28-30 dni.

Lot i glos
Lot ma wymachowy, powolny, lecz wytrwały. Odzywa się głosem kra-kra lub grab-grab.

Pożywienie
Ptak wszystkożerny. Zjada owady, zwłaszcza chrabąszcze, dru-towce, pasikoniki, ryjkowce; żywi się również padliną oraz ziarnem i kiełkami zbóż.

Ochrona
Nie podlega ochronie.
Na rysunku przedstawiony jest młody gawron.