Płomykówka

Rodzina płomykowatych

Płomykówka
Klinij na obraz, aby powiększyć.
Wielkość
Osobniki obu płci jednakowej wielkości, równej gołębiowi domowemu.

Ubarwienie
Jednakowe dla obu płci. Należy do najpiękniejszych sów. Po stronie grzbietowej ciała jest niebieskawoszara z białymi i czarnymi kropkami ułożonymi w rzędy. Boki szyi i skrzydła są żółtordzawe. Spodnia część ciała jest rdzawożółta, czasem aż rdzawobrązowa z ciemnymi plamkami. Szlara w kształcie serca jest ubarwiona różnie (brązowo, szaro itp.). Oczy są brązowo-czarne, dziób żółtawoszary i niebieskawy.

Występowanie i gniazdowanie
Nieliczny gatunek osiadły. Żyje w starych budowlach, ruinach, kościołach, stodołach itp. Jest ptakiem wyłącznie nocnym; w dzień odpoczywa. Gatunek monogamiczny. Gniazda nie buduje ani nie wyścieła. Gniazduje od kwietnia do czerwca, a po raz drugi od lipca do września. Znosi 4 - 6 białych jaj, kształtu eliptycznego, które wysiaduje samica 30 - 33 dni. Młode, rzekome gniazdowniki, okryte rzadkim białym puchem, są karmione w gnieździe około 50 dni.

Lot i glos
Lot powolny tuż nad ziemią. Odzywa się chrypliwym chri.

Pożywienie
Łowi posługując się głównie słuchem. Przeważają drobne gryzonie (norniki i myszy), poza tym drobne ptaki, zwłaszcza wróble, w mniejszym stopniu zwierzęta ziemnowodne.

Ochrona
Jest objęta ochroną gatunkową.